Stand van zaken en vervolgproces
slider placeholder
In gezamenlijke ontwerpsessies hebben de ARS, De Ontdekking, Prokino en de architect de afgelopen periode gewerkt aan het voorlopig ontwerp (VO) voor de nieuwbouw van het KC Baalderhof. Het VO bestaat uit plattegronden, gevels en een installatieontwerp. Na advisering door de themaraad, waarin de medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd zijn, neemt de stuurgroep een besluit over het voorlopige ontwerp. Daarna wordt het ontwerp om advies aan de welstandscommissie voorgelegd en kunnen de scholen samen met de architect het definitieve ontwerp (DO) verder uitwerken.