Woensdag 6 december informatieavond ouders en buurtbewoners
slider placeholder
Inmiddels is duidelijk dat de plannen voor de nieuwbouw van het nieuwe kindcentrum in de wijk Baalder in een volgende fase zijn aanbeland. In dit kindcentrum worden de Dr. Albertus Risaeusschool (ARS) en OBS De Ontdekking gevestigd. Prokino gaat de kinderopvang verzorgen in nauwe samenwerking met de scholen. De nieuwbouw komt op de plaats van de huidige obs De Ontdekking. Het definitieve ontwerp is gereed en is de verwachting dat er in de zomervakantie gestart kan worden met de nieuwbouw.

De betrokken scholen willen hier de buurtbewoners over informeren. Woensdag 6 december a.s. wordt er daarom een inloopavond georganiseerd voor inwoners van de wijk Baalder. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur is men van harte welkom in het huidige gebouw van obs De Ontdekking aan de Weidehof 1. Betrokken partijen zijn dan aanwezig om de plannen toe te lichten en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.