Nieuwbouw KC Baalderhof weer stap dichterbij
slider placeholder
De nieuwbouw van de scholen in de wijk Baalder is weer een stap dichterbij. Het voorlopige ontwerp is inmiddels goedgekeurd en vermoedelijk kan in de tweede helft van 2023 de eerste schop de grond in. Scholengroep Hannah en Onderwijsstichting Arcade bouwen samen een nieuw kindcentrum in de wijk Baalder. In dit kindcentrum worden de Dr. Albertus Risaeusschool (ARS) en obs De Ontdekking gevestigd. Prokino gaat de kinderopvang verzorgen in nauwe samenwerking met de scholen.

Het traject loopt al enige jaren en heeft tussendoor regelmatig vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de stuurgroep en themaraad akkoord met het voorlopig ontwerp. Tevens heeft er een vooroverleg plaatsgevonden met de gemeente Hardenberg. Door deze ontwikkelingen is er inmiddels een start gemaakt met het definitieve ontwerp. Als alles meezit kan de bouw in de tweede helft van 2023 starten. De nieuwbouw komt op de plaats van de huidige obs De Ontdekking.

Op de foto's zie je een impressie van het voorlopige ontwerp.